Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Rentix tar ett aktivt och engagerat ansvar för miljöfrågor, både som arbetsgivare och servicepartner till våra kunder.

Våra tjänster ska uppfylla våra kunders behov och förväntningar och genom utbildning ökar vi våra medarbetares medvetenhet och kompetens.

 

Vi ska medverka till en bättre miljö och minska vår miljöpåverkan genom att: 

 

  • När det är möjligt välja det miljövänligaste alternativet enligt produktvalsprincipen och att arbeta för att minska kemikalieanvändnngen. Vi använder endast produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval el. EU Ecolabel. Torra städmetoder används så långt det är möjligt.
  • Följa lagstiftningen och leva upp till våra kunders miljökrav
  • Effektivisera och miljöanpassa våra transporter och även ställa krav på våra leverantörers transporter
  • Öka medvetenheten och motivationen hos våra medarbetare genom utbildning och regelbundna arbetsplatsträffar.
  • Använda kemstationer, refillsystem och att använda miljöklassade pappersprodukter och förbrukningsmaterial.