Om Oss

Om Rentix Städ

Rentix Städ AB, verksamt sedan 1988, har genom åren levererat lokalvård och kringtjänster till många trofasta kunder med höga krav.

 

Rentix är ett mindre familjeföretag med runt 20 anställda. och så har det varit under alla år vi varit verksamma. Företaget är verksamt i Stockholm och Skåneregionen. Vi har nu för avsikt att växa, vilket kommer att ske i långsam takt.

 

Som medlem i Svenskt Näringsliv och auktoriserad genom Almega Serviceentreprenörerna ger vi dig en extra trygghet.

 

En förutsättning för att vi ska kunna leverera ett fullgott arbetsresultat till dig som kund är en välmående och utbildad personal. Motiverade och kunniga medarbetare är navet i vår verksamhet. Vi vill att vårt företag även fortsättningsvis skall präglas god anda och yrkesstolthet.

 

 

 .